Tree Impressions - abhisphotos
Gingko trees, Morton Arboretun, Illinois